Inspirerend Helder

 Brengt passie in beeld

Creativity is
intelligence
having fun
Blog
Eten van het Ilperveld

Regenlaarzen aan en verrekijker mee.
We ontdekken vandaag het Ilperveld,
een natuurgebied onder de rook van
Amsterdam waar het vee van Piet Rep
dagelijks van mag genieten.
pictureFrame3
pictureFrame4
pictureFrame5
Your in
control!
Enjoy!
pictureFrame7
Inspirerend Helder - Sonja Lucardie - 06 518 32 162 - sonja@inspirerendhelder.nl